Information

Information

Brf Hjorttackan 917 är en äkta bostadsrättsförening som består av 26 lägenheter varav 25 upplåts med bostadsrätt och 1 med hyresrätt. Adresserna är Hjorttackegatan 9 och Hjorttackegatan 17. Föreningen består av två sammanbyggda hus och av ett gårdshus. Det ena huset är byggt 1907 (gatuhus och gårdshus) och det andra huset är byggt 1940. Föreningen bildades 2003 och föreningen köpte fastigheten år 2009. I fastigheten finns också en parkering i källaren med 9 garageplatser och en MC plats som främst är till för föreninens medlemmar.


Gjorda renoveringar:

 • 1988 Avloppsstammar, vattenstammar samt el byttes ut.
 • 2005 Fönstren byttes ut till 2-glas fönster.
 • 2011 Fasad och takomläggning för 9:an huset samt trapphusmålning.
 • 2011 Fönstren målades på Hjorttackegatan 17
 • 2011 Innergården har renoverats och fått fina utemöbler, parasoll och växter.
 • 2012 Byte av styrsystem, expansionskärl och cirkulationspump i värmesystemet.
 • 2012 Cykelstället färdigställdes på gården
 • 2012 Beslut om installation av bredbandsnätverk i samtliga lägenheter och lokaler.
 • 2013 Ommålning av balkonger
 • 2016: Byte av hiss i 9B
 • 2018: Byte av portar i nr 9A och 9B. Byte av hiss i nr 17
 • 2019: Ombyggnad av garaget och gården


Alla större underhållsarbeten är genomförda. Föreningens tomt är friköpt. Föreningen tillåter i de flesta fall sk. delat ägande under förutsättning att man har för avsikt att nyttja lägenheten som permanent boende. Beslut tas i varje enskilt fall. I samband med överlåtelse önskar föreningen utföra en tillsyn. Akevo har hand om föreningens ekonomiska förvaltning.